2661030314 Περουλάκη Σπύρου, Κέρκυρα leisou@otenet.gr

Λέισου Μαρία Αμαλία
Λογιστικό Γραφείο - Φοροτεχνικό Γραφείο - Φοροτεχνικός - Λογιστής - Ενάρξεις - Λήξεις Επιχειρήσεων - Κέρκυρα


Το λογιστικό γραφείο μας με την πολυετή εμπειρία του και την πλήρη γνώση της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σε όλων των κατηγοριών βιβλία, είτε στην έδρα της επιχείρησης σας είτε στο γραφείο μας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, σε συνδυασμό με το σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, αναλαμβάνει την τήρηση και την πλήρη λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησή σας καθώς και την αποστολή μέσω TAXISNET όλων των ηλεκτρονικών δηλώσεων, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουμε το σύνολο των συναλλαγών σας με τις ΔΟΥ.

 

 

Δηλώσεις φόρου εισοδήματος
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
Τήρηση βιβλίων εταιρειών